Tovább a tartalomra
2018. november 29. / Társadalomtudományi Tanszék

Régió és társadalom: konferencia

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszéke konferenciát szervez Régió és társadalom címmel, Határtalan tudomány – a magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, 2018. november 30-án. A program alább olvasható.

11,00: Megnyitó (15-ös terem, félemelet)
11,15 -12,15: Plenáris előadás:
Bárdi Nándor történész, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest
Székelyföldi önkép építés a 19-20. században. Intézményesítés, közművelődés és a tudományos viták szerepváltozásai
12,30 – 15: Szekcióelőadások
15: Állófogadás

Részletes program: [pdf]

12,30 – 15: Szekcióelőadások

I. szekció – 15-ös terem / Szekcióvezető: Nistor Laura

12,45: Tódor Imre: Az iskolaválasztás determináns ismérvei a székelyföldi középiskolás tanulók körében
13,00: Gergely Orsolya: Kiből lesz példakép? A Mutass jó példát! Erdély-léptékű program néhány tanulságáról
13,15: Hátsek Kinga: IT és oktatás mint napirendi kérdés
13,30: Fekete Deák Ildikó: Családi szocializáció a nevelési elvek tükrében kora serdülőkorú gyerekeket nevelő családokban
13,45: Gedő Judit: IKT eszközök: áldás vagy átok? Pedagógusok korlátai az IKT eszközökkel kapcsolatban
14,00: Páll Zelinda: Pedagógusok viszonyulásának vizsgálata az IKT eszközök használatához
14,15: Biró A. Zoltán: Autoriter modellek továbbélése
VITA

II. szekció – 11-es terem / Szekcióvezető: Székely Kinga Katalin

12,45: Sárik-Sipos Beáta: Baróti Sanyika, az adásoló. Egy vitatott megítélésű erdélyi youtuber vizsgálata
13,00: Szőcs Lóránt: Szakmai vloggolás a Sapientián
13,15: Székely Kinga Katalin: Digitális tudás, mint a térségfejlesztés egyik eszköze
13,30: Danciu Helga – Ábrahám Zita: Természettudomány szak imázsa a szülők körében a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban
13,45: Kovács Judit: Kovászna megyei mezőgazdasági innovációk megjelenésének intézményi feltételei
14,00: Biró Z. Zoltán: Vidékfejlesztés és szociális ellátórendszer
14,15: Sárosi-Blága Ágnes: A pedagógus szerepe rurális környezetben Kovászna megye példáján
VITA

III. szekció – 16-os terem / Szekcióvezető: Bodó Julianna

12,45: Tamás Dénes: „A terek ellenállása”
13,00: Tódor Erika: Nyelvi énkép és nyelvhasználati szokások romániai magyar iskolások körében
13,15: Sándor Cecilia: A tér mint az egyéni és közösségi sors lenyomata
13,30: Szász Mária Magdolna: A téralapú identitás elemzése Kászon kistérségben
13,45: Tódor Csaba: Rituális lyukak a temetési szertartásban. Módszertani zsákutcák
14,00: Nagy-Menyhárt Szidónia: A külföldi munkavállalás hatásának elemzése a Gyergyóremetei középkorú családok életében
14,15: Jakab Judit: Roma oktatási helyzetkép a térségben (Hargita megye)
14,30: Bodó Julianna: Nemzeti és lokális identitásépítés a nyilvános térben
VITA

Poszter szekció
• Bakó Rozália Klára: Digitális gyerekkor európai kutatások tükrében [jpg]
• Gergely Orsolya: Hercegnőből simán lehet doktor! A mesék szerepe a társadami nemi szerep-minták alakításában [pdf]
• Györfi Kinga: Az ismerőstől az igaz barátig: barátságkép egyetemisták körében [pdf]
• Hubbes László: Apokaliptikus hangnem és migráció-diskurzusok a digitális médiában [pdf]
• Nagy Benedek: Székelyföldi turizmus – online trendek [jpg]
• Nistor Laura: Konvenciók és bricolage. Erdélyi egyetemisták a jólöltözöttségről [jpg]
• Székely Kinga Katalin: A kommunikáció és PR szerepe az agrárinnovációs folyamatok társadalmi elfogadtatásában [pdf]
• Telegdy Balázs: Kedvelt leszek a csoportomban, ha társas szinten jól tájékozódom? [jpg]

Szervezőbizottság:
Bakó Rozália Klára
Bálint Blanka
Biró A. Zoltán
Hubbes László Attila
Telegdy Balázs