Skip to content
2016. december 20. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium-konferencia

studium-konferencia

OKTATÓK BESZÁMOLÓI / PREZENTÁCIÓI

Bakó Rozália Klára [pdf]
Bálint Blanka [pdf]
Bálint Gyöngyvér [pdf]
Bodó Julianna [pdf]
Gergely Orsolya [pdf]
Hubbes László Attila [pdf]
Kósa István [pdf]
Nistor Laura [pdf]
Sólyom Andrea [pdf] [előadás]
Székely Kinga [pdf] [előadás]
Tamás Barta Dénes [pdf]
Telegdy Balázs [pdf]

Reklámok
2015. december 14. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium-konferencia

studium_plakat

OKTATÓK BESZÁMOLÓI / PREZENTÁCIÓI

Bakó Rozália Klára [pdf]
Bálint Gyöngyvér [pdf]
Bodó Julianna [pdf]
Gergely Orsolya [pdf]
Hubbes László Attila  [pdf]
Nistor Laura [pdf]
Részeg Imola [pdf]
Székely Kinga Katalin [pdf]
Tamás Barta Dénes  [pdf]
Telegdy Balázs [pdf]

2015. április 1. / Társadalomtudományi Tanszék

Argumentor: 2015. szeptember 11.

Tanszékünk társszervezője annak a nagyváradon zajló érvelési konferenciának, amely 2010 óta fórumot teremt a Kárpát-medence, illetve a szélesebb szakmai mező kommunikáció-kutatói számára. Idén a közbeszédre irányul a műhelykonferecián résztvevők figyelme:

K Ö Z B E S Z É D – A K T U S O K

III. Argumentor Műhely

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Argumentor Műhely, mely kétévente nyújt fórumot az érvelés-, a retorika-, illetve a diskurzuselemzés-szakértők és más, a témában érdekelt kutatók számára.

Mikor: 2015. szeptember 11.
Hol: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia)
Ki: Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia EMTE Csíkszereda, Debreceni Egyetem
Konferencia-felhívás: letölthető [pdf]
Konferencia-blog: argumentor.wordpress.com
A kivonatokat az argumentor.conf@gmail.com címre várjuk április 30-ig.

Argm

Ízelítő:
A nyelvi fordulat rávilágított arra, hogy a társadalmi folyamatok és azok kommunikációs leképeződései szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A filozófiában, a szociológiában és a nyelvtudományban lezajlott paradigmaváltás következtében a társadalomkutatók a nyelvi szövegeket már nem a valóság puszta dokumentumainak tekintik, hanem egyre inkább a nyelv által felépülő társadalmi világ közegének (Glózer 2006). A „digitális fordulat” korában mindez új értelmezési keretbe helyezhető (Westera 2013).

Javasolt témakörök:
– Érvelés és retorika a közbeszédben
– Új média, újfajta diskurzusok
– Nyelvi formák és normák
– Esztétikai exkurzusok
– A közbeszéd étosza

Határidők:
A kivonatok leadási határideje: 2015. április 30.
Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2015. május 10.
A cikk leadási határideje a konferencia-kötethez: 2015. június 30.

Részvételi díj: 20 euró (a helyszínen fizetendő)

Szervezőbizottság: Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára, Biró-Kaszás Éva

A műhelykonferencia nyelve: magyar

2015. január 29. / Társadalomtudományi Tanszék

Sikeres disszertáció védés

Tanszékünk oktatója, Telegdy Balázs 2015. január 28-án sikeresen megvédte szociológiai doktori disszertációját Venczel József munkásságáról, Bukarestben. Gratulálunk neki!
10945732_10153108349056098_3617673299769436514_o

2014. december 17. / Társadalomtudományi Tanszék

Évértékelő tanszéki kerekasztal

Szerdán, 2014. december 17-én egy évértékelő tanszéki kerekasztal-beszélgetés keretében a Társadalomtudományi Tanszék oktatói beszámoltak tudományos tevékenységükről.

tanszeki-kerekasztal3

Ambrus Zoltán [pdf]

Bakó Rozália Klára [pdf]

Bálint Gyöngyvér [pdf]

Bodó Julianna [pdf]

Gergely Orsolya [pdf]

Hubbes László-Attila [pdf]

Kósa István [pdf]

Nistor Laura [pdf]

Részeg Imola [pdf]

Sólyom Andrea [pdf]

Székely Kinga Katalin [pdf]

Tamás Dénes [pdf]

Telegdy Balázs [pdf]

2014. szeptember 15. / Társadalomtudományi Tanszék

Meghosszabbított őszi felvételi

sap
Szeptember 19-ig várjuk még az iratkozókat a csíki Sapientia egyetem társadalomtudományi szakjaira (alapképzés): Szociológia-vidékfejlesztés, Humánerőforrás, Kommunikáció és PR.

Beiratkozás: 2014. szeptember 16-19., naponta 9-15 óra között.

Felvételi:
Szociológia-vidékfejlesztés, Humánerőforrás, Kommunikáció és PR szak: 2014. szeptember 19., 15 órától

Eredményhirdetés: 2014. szeptember 22.

Beiratkozási díj: 50 RON

Tandíj: 250 euró egy évre

A felvételi menete:
szóbeli szakasz: kizáró jellegű, személyes meghallgatás
dossziévizsga: az érettségi vizsga átlaga – 100%
Pontegyenlőség esetén a választott szak szakterületéhez közel álló érettségi tantárgyak egyikéből elért legnagyobb jegy a döntő.

2014. augusztus 7. / Társadalomtudományi Tanszék

Őszi felvételi: 2014. szeptember 12.

Screen shot 2014-07-10 at 4.09.45 PM
Őszi felvételi időpontok
Beiratkozás: 2014. szeptember 4-11., naponta 9-15 óra között (szombaton is)
Felvételi: 2014. szeptember 12., 9-12 óra között
Eredményhirdetés: 2014. szeptember 12.
Beiratkozási díj: 50 RON
Tandíj: 250 euró egy évre

A felvételi menete
Alapkézpésre iratkozók esetében:
– szóbeli szakasz: kizáró jellegű, személyes meghallgatás
– dossziévizsga: az érettségi vizsga átlaga – 100%
Pontegyenlőség esetén a választott szak szakterületéhez közel álló érettségi tantárgyak egyikéből elért legnagyobb jegy a döntő.
Mesterképzésre iratkozók esetében
Kommunikáció és közkapcsolatok szak:
– szóbeli szakasz: kizáró jellegű, személyes meghallgatás
– dossziévizsga: az államvizsga általános – 100%

helyek-ba
helyek-ma

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;

b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije. A 2013-ban érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, illetve az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyet. Ha a jelentkező más egyetem hallgatója, vagy egyidejűleg más egyetemre is felvételizik, az eredeti érettségi oklevél helyett annak közjegyző által hitelesített fénymásolatát is benyújthatja egy hallgatói vagy beiratkozásról szóló igazolással együtt attól az intézménytől, ahová eredeti iratait leadta. A sikeresen felvételizők az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja – köteles az ezen intézmény által kiállított igazolást benyújtani.

c) M.S. 18.1.1. típusú orvosi igazolás;

d) 3 db. 3 x 4-es fénykép;

e) születési bizonyítvány hitelesített másolata;

f) személyi igazolvány fénymásolata;

g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;

h) irattartó.

Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;
b) ha a felvételiző több szakra vagy intézménybe felvételizik, a beiratkozásról szóló igazolás attól az intézménytől, ahová eredeti iratait leadta;
c) egyetemi oklevél eredetije vagy hitelesített másolata a másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;
d) a tantárgyversenyeken és más versenyeken elért I., II., III. helyezést igazoló oklevél, valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;
e) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentést igazoló iratok.

A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek:

a) félárvák és árvák;
b) akik gyermekotthonban nevelkedtek;
c) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is).
d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei.
e) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.

%d blogger ezt kedveli: