Tovább a tartalomra
2020. november 20. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium 2020

Éves szakmai beszámolók [link]

Hálózatok és lokalitások [program hu]

Communities and networks [program en]

Poster section [link]

 Photos [link]

Konferencia-felhívás   –   Conference call

2019. december 13. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium 2019


A konferencia programja letölthető itt: [pdf]

Éves szakmai beszámolók
Bakó Rozália Klára [pdf]
Bálint Blanka [pdf]
Bálint Gyöngyvér [pdf]
Biró Zoltán [pdf]
Bodó Julianna [pdf]
Gergely Orsolya [pdf]
Hubbes László Attila [pdf]
Kósa István [pdf]
Nistor Laura [pdf]
Sólyom Andrea [pdf]
Székely Kinga [pdf]
Tamás Dénes [pdf]
Telegdy Balázs [pdf]

2018. december 19. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium 2018

2018. november 29. / Társadalomtudományi Tanszék

Régió és társadalom

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszéke konferenciát szervez Régió és társadalom címmel, Határtalan tudomány – a magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, 2018. november 30-án. A program alább olvasható.

11,00: Megnyitó (15-ös terem, félemelet)
11,15 -12,15: Plenáris előadás:
Bárdi Nándor történész, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest
Székelyföldi önkép építés a 19-20. században. Intézményesítés, közművelődés és a tudományos viták szerepváltozásai
12,30 – 15: Szekcióelőadások
15: Állófogadás

Részletes program: [pdf]

12,30 – 15: Szekcióelőadások

I. szekció – 15-ös terem / Szekcióvezető: Nistor Laura

12,45: Tódor Imre: Az iskolaválasztás determináns ismérvei a székelyföldi középiskolás tanulók körében
13,00: Gergely Orsolya: Kiből lesz példakép? A Mutass jó példát! Erdély-léptékű program néhány tanulságáról
13,15: Hátsek Kinga: IT és oktatás mint napirendi kérdés
13,30: Fekete Deák Ildikó: Családi szocializáció a nevelési elvek tükrében kora serdülőkorú gyerekeket nevelő családokban
13,45: Gedő Judit: IKT eszközök: áldás vagy átok? Pedagógusok korlátai az IKT eszközökkel kapcsolatban
14,00: Páll Zelinda: Pedagógusok viszonyulásának vizsgálata az IKT eszközök használatához
14,15: Biró A. Zoltán: Autoriter modellek továbbélése
VITA

II. szekció – 11-es terem / Szekcióvezető: Székely Kinga Katalin

12,45: Sárik-Sipos Beáta: Baróti Sanyika, az adásoló. Egy vitatott megítélésű erdélyi youtuber vizsgálata
13,00: Szőcs Lóránt: Szakmai vloggolás a Sapientián
13,15: Székely Kinga Katalin: Digitális tudás, mint a térségfejlesztés egyik eszköze
13,30: Danciu Helga – Ábrahám Zita: Természettudomány szak imázsa a szülők körében a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban
13,45: Kovács Judit: Kovászna megyei mezőgazdasági innovációk megjelenésének intézményi feltételei
14,00: Biró Z. Zoltán: Vidékfejlesztés és szociális ellátórendszer
14,15: Sárosi-Blága Ágnes: A pedagógus szerepe rurális környezetben Kovászna megye példáján
VITA

III. szekció – 16-os terem / Szekcióvezető: Bodó Julianna

12,45: Tamás Dénes: „A terek ellenállása”
13,00: Tódor Erika: Nyelvi énkép és nyelvhasználati szokások romániai magyar iskolások körében
13,15: Sándor Cecilia: A tér mint az egyéni és közösségi sors lenyomata
13,30: Szász Mária Magdolna: A téralapú identitás elemzése Kászon kistérségben
13,45: Tódor Csaba: Rituális lyukak a temetési szertartásban. Módszertani zsákutcák
14,00: Nagy-Menyhárt Szidónia: A külföldi munkavállalás hatásának elemzése a Gyergyóremetei középkorú családok életében
14,15: Jakab Judit: Roma oktatási helyzetkép a térségben (Hargita megye)
14,30: Bodó Julianna: Nemzeti és lokális identitásépítés a nyilvános térben
VITA

Poszter szekció
• Bakó Rozália Klára: Digitális gyerekkor európai kutatások tükrében [jpg]
• Gergely Orsolya: Hercegnőből simán lehet doktor! A mesék szerepe a társadami nemi szerep-minták alakításában [pdf]
• Györfi Kinga: Az ismerőstől az igaz barátig: barátságkép egyetemisták körében [pdf]
• Hubbes László: Apokaliptikus hangnem és migráció-diskurzusok a digitális médiában [pdf]
• Nagy Benedek: Székelyföldi turizmus – online trendek [jpg]
• Nistor Laura: Konvenciók és bricolage. Erdélyi egyetemisták a jólöltözöttségről [jpg]
• Székely Kinga Katalin: A kommunikáció és PR szerepe az agrárinnovációs folyamatok társadalmi elfogadtatásában [pdf]
• Telegdy Balázs: Kedvelt leszek a csoportomban, ha társas szinten jól tájékozódom? [jpg]

Szervezőbizottság:
Bakó Rozália Klára
Bálint Blanka
Biró A. Zoltán
Hubbes László Attila
Telegdy Balázs

2017. december 20. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium 2017

OKTATÓK BESZÁMOLÓI / PREZENTÁCIÓI

Bakó Rozália Klára [pdf]
Bálint Blanka [pdf]
Bálint Gyöngyvér [pdf]
Biró Zoltán [pdf]
Bodó Julianna [pdf]
Gergely Orsolya [pdf]
Hubbes László Attila [pdf]
Kósa István [pdf]
Nistor Laura [pdf]
Sólyom Andrea [pdf][kutatás]
Székely Kinga [pdf]
Tamás Dénes [pdf]
Telegdy Balázs [pdf]

2016. december 20. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium 2016

studium-konferencia

OKTATÓK BESZÁMOLÓI / PREZENTÁCIÓI

Bakó Rozália Klára [pdf]
Bálint Blanka [pdf]
Bálint Gyöngyvér [pdf]
Bodó Julianna [pdf]
Gergely Orsolya [pdf]
Hubbes László Attila [pdf]
Kósa István [pdf]
Nistor Laura [pdf]
Sólyom Andrea [pdf] [előadás]
Székely Kinga [pdf] [előadás]
Tamás Barta Dénes [pdf]
Telegdy Balázs [pdf]

2015. december 14. / Társadalomtudományi Tanszék

Studium 2015

studium_plakat

OKTATÓK BESZÁMOLÓI / PREZENTÁCIÓI

Bakó Rozália Klára [pdf]
Bálint Gyöngyvér [pdf]
Bodó Julianna [pdf]
Gergely Orsolya [pdf]
Hubbes László Attila  [pdf]
Nistor Laura [pdf]
Részeg Imola [pdf]
Székely Kinga Katalin [pdf]
Tamás Barta Dénes  [pdf]
Telegdy Balázs [pdf]

2015. április 1. / Társadalomtudományi Tanszék

Argumentor 2015

Tanszékünk társszervezője annak a nagyváradon zajló érvelési konferenciának, amely 2010 óta fórumot teremt a Kárpát-medence, illetve a szélesebb szakmai mező kommunikáció-kutatói számára. Idén a közbeszédre irányul a műhelykonferecián résztvevők figyelme:

K Ö Z B E S Z É D – A K T U S O K

III. Argumentor Műhely

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Argumentor Műhely, mely kétévente nyújt fórumot az érvelés-, a retorika-, illetve a diskurzuselemzés-szakértők és más, a témában érdekelt kutatók számára.

Mikor: 2015. szeptember 11.
Hol: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia)
Ki: Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia EMTE Csíkszereda, Debreceni Egyetem
Konferencia-felhívás: letölthető [pdf]
Konferencia-blog: argumentor.wordpress.com
A kivonatokat az argumentor.conf@gmail.com címre várjuk április 30-ig.

Argm

Ízelítő:
A nyelvi fordulat rávilágított arra, hogy a társadalmi folyamatok és azok kommunikációs leképeződései szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A filozófiában, a szociológiában és a nyelvtudományban lezajlott paradigmaváltás következtében a társadalomkutatók a nyelvi szövegeket már nem a valóság puszta dokumentumainak tekintik, hanem egyre inkább a nyelv által felépülő társadalmi világ közegének (Glózer 2006). A „digitális fordulat” korában mindez új értelmezési keretbe helyezhető (Westera 2013).

Javasolt témakörök:
– Érvelés és retorika a közbeszédben
– Új média, újfajta diskurzusok
– Nyelvi formák és normák
– Esztétikai exkurzusok
– A közbeszéd étosza

Határidők:
A kivonatok leadási határideje: 2015. április 30.
Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2015. május 10.
A cikk leadási határideje a konferencia-kötethez: 2015. június 30.

Részvételi díj: 20 euró (a helyszínen fizetendő)

Szervezőbizottság: Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára, Biró-Kaszás Éva

A műhelykonferencia nyelve: magyar

2015. január 29. / Társadalomtudományi Tanszék

Sikeres doktori védés

Tanszékünk oktatója, Telegdy Balázs 2015. január 28-án sikeresen megvédte szociológiai doktori disszertációját Venczel József munkásságáról, Bukarestben. Gratulálunk neki!
10945732_10153108349056098_3617673299769436514_o

2014. december 17. / Társadalomtudományi Tanszék

Évértékelő tanszéki kerekasztal

Szerdán, 2014. december 17-én egy évértékelő tanszéki kerekasztal-beszélgetés keretében a Társadalomtudományi Tanszék oktatói beszámoltak tudományos tevékenységükről.

tanszeki-kerekasztal3

Ambrus Zoltán [pdf]

Bakó Rozália Klára [pdf]

Bálint Gyöngyvér [pdf]

Bodó Julianna [pdf]

Gergely Orsolya [pdf]

Hubbes László-Attila [pdf]

Kósa István [pdf]

Nistor Laura [pdf]

Részeg Imola [pdf]

Sólyom Andrea [pdf]

Székely Kinga Katalin [pdf]

Tamás Dénes [pdf]

Telegdy Balázs [pdf]

%d blogger ezt szereti: